Ambulancia

Úvod Ambulancia

  

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

"U modrého hrocha"

MUDr. Jana Šallingová, MPH

 

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, návšteva novorodenca, vyšetrenie krvi, meranie TK, pulzu, výšky, váhy, poradenská služba pre matky s kojencami.


Adresa:

Medicínske centrum 

Teslova 33

821 02  Bratislava

 

Oznamujeme Vám , že ambulancia ukončuje svoju činnosť k 30.09.2020 na uvedenej adrese Teslova 33. 

 

 

Ordinačné hodiny: 


https://www.e-vuc.sk/buxus/generate_page.php?page_id=

 

 

 

 


Copyright 2020 - 2021 © Medarch