Cenník škôlka

Úvod Cenník škôlka

 Pravidelná celodenná starostlivosť

 

 

Celodenný pobyt

Mesačná platba: 550,-EUR ( zahŕňa dohľad a konzultácie s pediatrom)


 

Poldenný pobyt (v prípade voľných kapacít) 

Mesačná platba: 350,-EUR


 

STRAVA: Obed 2,20,-EUR


Na stravovanie detí prispieva sponzor zariadenia. 


(suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)

Pitný režim a ovocie k dispozícií počas celého dňa


Detské oslavy sú zahrnuté v mesačnej platbe.