Cenník

Škôlka 

Celodenný pobyt


Mesačná platba: 550,-EUR ( zahŕňa dohľad a konzultácie s pediatrom)


 

Poldenný pobyt (v prípade voľných kapacít) 


Mesačná platba: 350,-EUR


Strava: 2,20,-EUR (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)


Pitný režim a ovocie k dispozícií počas celého dňa

 


Detské oslavy sú zahrnuté v mesačnej platbe.


Nepravidelné opatrovanie


 

Platba na deň:30,-EUR 


- opatrovanie a vzdelávanie detí pod dohľadom pedagóga


 

- predpríprava do 1.ročníka ZŠ. (V rámci povinnej školskej dochádzky od    1.1.2020 detí od 5 rokov je možná forma individuálneho vzdelávania)


 


 

 

 

Copyright 2020 © Medarch