Záujmové KRÚŽKY

Úvod Záujmové KRÚŽKY

 

 

 

Prípravka na klasické a moderné tance Tanečný krúžok v ponuke je určený pre materské školy a rodinné centrá pre deti od 3 - do 6 rokov.


 

Kurz 2 x do týždňa po 45 minút, v skupine maximálne 15 detí.


 

V prípade voľných kapacít možnosť   organizovať tanečnú hodinu aj nepravidelne. 


Tanečná skupina: 3 - 4 ročné deti

Tanečná skuina: 5 - 6 ročné detiKONTAKT: Prosím, v prípade otázok nás  kontaktujte na emailovú adresu:

 

skolkagenius@gmail.com