Úvod


Spoločnosť MEDARCH s.r.o. už od roku


2006 prevádzkuje súkromné zdravotnícke zariadenia s odborným zameraním:


všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast.