O.Z.

Cieľ združenia:

 

  • Podpora a rozvoj edukačno výchovnej činnosti v predškolských zariadeniach


  • Podpora a rozvoj edukačno výchovnej činnosti na základných školách


  • Podpora a rozvoj kreatívneho talentu u detí, mládeže a dospelých


  • Podpora a rozvoj detí s poruchou autistického spektra


  • Podpora rodín s autizmom


 

 

 

 


Copyright 2020 - 2021 © Medarch