Podporujeme

Úvod Podporujeme


Podporujeme a venujeme sa deťom so sťaženou integráciou v bežnej materskej a základnej škole.Naše ciele: 

 

  • Podpora a rozvoj edukačno výchovnej činnosti v predškolských zariadeniach
  • Podpora a rozvoj edukačno výchovnej činnosti na základných školách
  • Podpora a rozvoj kreatívneho talentu u detí, mládeže a dospelých
  • Podpora a rozvoj detí s poruchou autistického spektra
  • Podpora rodín s autizmom 

 

 

 

 

 

 


Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]