Materiálna pomoc

Úvod PODPORUJEME


Materiálnu pomoc poskytujeme škôlkám, školám , denným stacionárom pre deti so zdravotným znevýhodnením. 


Prijaté žiadosti posudzujeme podľa našich interných smerníc.