PODPORUJEME

Úvod PODPORUJEME


Podporujeme nadácie, občianske združenia,  zariadenia a záujmové krúžky venujúce sa deťom so sťaženou integráciou v bežnej materskej a základnej škole.

 

Vyberáme projekty a organizácie podľa našich interných kritérií.  

  • Podpora a rozvoj edukačno výchovnej činnosti v predškolských zariadeniach
  • Podpora a rozvoj edukačno výchovnej činnosti na základných školách
  • Podpora a rozvoj kreatívneho talentu u detí, mládeže a dospelých
  • Podpora a rozvoj detí s poruchou autistického spektra
  • Podpora rodín s autizmom