Tanečný krúžok pre deti

Úvod PODPORUJEME

 

 

Tanečný krúžok - Prípravka na klasické a moderné tance pre deti. 


Tanečný krúžok  je určený pre materské školy a rodinné centrá pre deti od 3 - do 6 rokov.


 

Kurz 2 x do týždňa po 45 minút, v skupine maximálne 15 detí.


 

V prípade voľných kapacít možnosť   organizovať tanečnú hodinu aj nepravidelne. 


Tanečná skupina: 3 - 4 ročné deti

Tanečná skuina: 5 - 6 ročné deti