Záujmové KRÚŽKY

 

 

 

Ponúkame prípravku na klasické a moderné tance pre deti. 


Tanečný krúžok v ponuke je určený pre materské školy a rodinné centrá pre deti od 3 - do 6 rokov.


 

Kurz 2 x do týždňa po 45 minút, v skupine maximálne 15 detí.


 

V prípade voľných kapacít možnosť   organizovať tanečnú hodinu aj nepravidelne. 


Tanečná skupina: 3 - 4 ročné deti

Tanečná skuina: 5 - 6 ročné deti 

KONTAKT: Prosím, v prípade otázok nás  kontaktujte na emailovú adresu: